*

Működés

 

16/1993.(VIII.17.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló, többször módosított 1991. évi XX. törvény 138. §-a (1) bekezdésének k) pontja, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

            Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2. §

 

            A Képviselő-testület az Önkormányzat 1992. évi zárszámadásának

            a) bevételi főösszegét az 1. számú mellékletben meghatározott részletezésben 1.956.312 e Ft-al,

            b) kiadási főösszegét a 2. számú mellékletben meghatározott részletezésben 1.938.198 e Ft-al hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

            Ez a rendelet a közzététel napján lép hatályba.

 [1] Az 1. és 2. számú melléklet  közlését mellőzzük, azok a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthetők meg.