*

Működés

2/2005. (III. 23.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi

költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésére, a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004. (IV.7.) Budapest Hegyvidék  XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

  1. §

 

(1)[1]

 

(2) Az Ör-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező 1. számú melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2)   Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2004. december 31-ei hatállyal visszamenőlegesen felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 [1] Az 1.§ (1) bekezdése a 2004. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői-Csoportjánál tekinthető meg.