*

Működés

 

21/1996.(XI.20.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1996. évi

költségvetéséről szóló 7/1996.(IV.10.) Budapest Főváros XII. kerületi

Önkormányzat rendeletének módosításáról

 

            A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 7/1996.(IV.10.) rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

            (1)[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, tevékenységenként (címenként) és feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §[3]

 

3. §[4]

 

4. §

 

            (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a 3. §-ban foglalt rendelkezést azonban 1996. november 1-jétől kell alkalmazni.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék.

 

 [1] Az 1. §  (1) bekezdése a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszegeket utóbb a  24/1996. (XII.18.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése  módosította.

[2] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.

[3] A 2. § szövege beiktatva a 7/1996.  (IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésénél.

[4] A 3. § szövege beiktatva a  7/1996. (IV.10.) Bp.Főv.XII.ker. Ök. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésénél.