*

Működés

3/2002. (V.8.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2001. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeltet alkotja:

 

1.§

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

 

(1)              Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2001. évi költségvetése teljesítésének

 

a)                kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

7 063 156 eFt-tal,

 

b) bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

7 742 091 eFt-tal,

c) tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

 

949 463 eFt-tal

hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 [1] A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.