*

Működés

8/1999.(XI.3.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

rendelete

a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról

 

A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglalt jogköre alapján, tekintettel az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésére, a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 2/1999.(III.10.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

            (1)[1]

 

            (2) Az Ör.-nek a bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait forrásonként, ezen belül költségvetési szervenként részletező melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.[2]

 

2. §

 

            (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

            (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet melléklete szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

 9. Az 1. § (1) bekezdése az 1999. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét módosította. A főösszegeket utóbb a 9/1999.(XI.3.) és a 6/2000.(IV.5.) Bp.Főv.XII.ker. Ök.rendelet módosította.

10. A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.