*

Működés

9/2003. (V.7.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete

a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 2002. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról

 

A Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról az alábbi rendeltet alkotja:

 

1.§

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2002. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. §

 

(1)      Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2002. évi költségvetése teljesítésének

a)     kiadási főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

7 745 157 eFt-tal,

 

b)     bevételi főösszegét a rendelet mellékletének jogcímei szerinti részletezésben

8 523 451 eFt-tal,

 

c)      tárgyévi helyesbített pénzmaradványát

d)      

751 063 eFt-tal

hagyja jóvá.[1]

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 [1]  A melléklet közlését mellőzzük, az a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál tekinthető meg.