*

Működés

2018. évi rendeletek

1/2018. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Testnevelési Egyetem és környékének Kerületi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 25/2018. (VI. 14.) rendelettel.)

2/2018. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

3/2018. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról (Egységes szerkezetben a 37/2018. (IX. 24.) és a 22/2019. (VI. 6.) rendelettel).

9/2018. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Böszörményi út – Ugocsa utca – Kiss János altábornagy utca – Beethoven utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 36/2018. (IX. 24.) és az 58/2018. (XII. 17.) rendelettel).

10/2018. (II. 28.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Tóth Lőrinc utca – Ráth György utca – Kékgolyó utca – K-Vke területfelhasználási egység által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben az 58/2018. (XII. 17.) rendelettel).

13/2018. (IV. 27.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól szóló 1/2017. (II. 24.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

20/2018. (V. 30.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról


30/2018. (IX. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Kakukk út és környéke Kerületi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben az 58/2018. (XII. 17.) rendelettel.)

31/2018. (IX. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Kalóz utca – Pinty utca környéke Kerületi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 21/2019. (VI. 6.) rendelettel.)

39/2018. (IX. 26.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben az 51/2018. (XI. 19.), a 30/2019. (XI. 5.), a 33/2019. (XI. 28.), a 6/2020. (II. 28.), a 7/2020. (IV. 16.) és a 18/2020. (VI. 29.) rendelettel).

41/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló 8/2005. (VII.1.) Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzat rendelete hatályon kívül helyezéséről

42/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az 1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 14/2006. (VIII. 9.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendelete hatályon kívül helyezéséről

43/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az I. és II. kategóriába tartozó játékkaszinók üzemeltetéséről

44/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Díszpolgára kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről (Egységes szerkezetben az 5/2020. (II. 28.) rendelettel).

45/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Kaszás Attila-díj alapításáról és adományozásának rendjéről

46/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az egészségügyi, a szociális ellátás és a gyermekjóléti alapellátás területén adományozható kitüntető díjakról

48/2018. (XI. 19.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet az építtetők gépjármű elhelyezési kötelezettségének teljesítéséről

50/2018. (XI. 19.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat jelképeiről, valamint a Hegyvidék és Normafa név használatáról

52/2018. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Maros utca – Magyar jakobinusok tere – Kékgolyó utca – Ráth György utca – Roskovics utca – Gyógyfű utca – Csaba utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 8/2019. (III. 5.) rendelettel.)

55/2018. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról (Egységes szerkezetben a 28/2019. (VIII. 30.) és a 15/2020. (VI. 29.) rendelettel.)

58/2018. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a fás szárú növények védelméről (Hatályos: 2019. január 1-től)

60/2018. (XII. 17.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (Hatályos: 2019. január 1-től)