*

Fűtési támogatás

Fűtési támogatás

fűtési kiadások, segély, fűtés

A támogatás a téli időszakban megnövekedett fűtési kiadások megfizetéséhez nyújt segítséget.

  • Fűtési támogatásra jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásának hónapjában lakásfenntartási támogatásra jogosult; ebben az esetben a támogatás összege 8000 Ft/hónap.

  • Fűtési támogatásra jogosult továbbá az az egyszemélyes háztartásban élő, 65. életévét betöltött, nyugdíjban vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesülő személy is, akinek jövedelme nem haladja meg a 122.000 Ft-ot; ebben az esetben a támogatás összege 12.000 Ft/hónap.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A kérelmet minden év október 1-je és október 31-e között kell benyújtani és a támogatás november 1-jétől a következő év március 31-éig állapítható meg.
Ha a kérelmet november 1. és március 31-e között nyújtják be, a támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától március 31-éig állapítható meg.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.


SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK


DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetékmentes.