*

Helyi értékvédelmi nyilvántartás

Helyi értékvédelmi nyilvántartás

Helyi, védett, épület, területi, védelem, értékvédelem

A helyi (kerületi) védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból vagy a helyi társadalmi szervezeteknek, illetve az állampolgároknak az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál előterjesztett kezdeményezése alapján kerülhet sor.

A helyi (kerületi) védelem tárgyát azok az országos egyedi műemléki védelemben nem részesülő értékek képezhetik, amelyeket a képviselő-testület rendelettel helyi védetté nyilvánít. A helyi (kerületi) védelem a kerület összefüggő részére (helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, azok részleteire, a hozzá tartozó földrészletre, szobrokra, képzőművészeti alkotásokra, utcabútorokra (helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

Helyi védettségi nyilvántartás

Helyi egyedi védelem jegyzék (42/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet melléklete)

Elővédelmi jegyzék

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A helyi társadalmi szervezetek, illetve az állampolgárok a védetté nyilvánítást vagy védettség megszüntetést írásban kezdeményezhetik.
A képviselő-testület rendeletben hozza meg döntését.

Ügyintéző: Eleven Katalin Eleven.Katalin településképi ügyintéző
Tel: 224-5900/ 5309
Városrendezési és Fõépítészi Iroda 307. szoba

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Írásos kezdeményezés, amely tartalmazza az ingatlan címét, helyrajzi számát és a védetté nyilvánítás vagy törlés rövid indoklását. Amennyiben rendelkezésre áll a védettséget indokoló bármilyen dokumentum, azt kérjük mellékelni.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.