*

Településképi konzultáció (Tervtanács)

Tervtanács, konzultáció, településkép

A településképi konzultáció a településképi véleményezést vagy településképi bejelentést megelőző, előzetes konzultáció. A homlokzatot is érintő építési tevékenységek esetén a településképi véleményezési eljárás előtt van lehetőség településképi konzultáció lefolytatására.

Minerva Térinformatikai Rendszer és építési szabályzatok

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

A településképi konzultáció során a konzultációs vázlatterv Tervtanács elé kerül, amely dönt, hogy azt a támogatja, átdolgozás után támogatja, vagy nem támogatja.

A honlapon is közzétett beadási napokon lehet benyújtani a felelős és jogosult építésztervező által készített, a konzultáció tartalmának megfelelően kidolgozott építészeti-műszaki tervdokumentációt és kitöltött konzultációs kérelem nyomtatványt, amit papíralapon az ügyfélszolgálaton és digitálisan (e-mailben vagy digitális adathordozót mellékelve a papír dokumentációhoz) kell leadni. A kérelem csakis a papír és digitális benyújtással teljes. Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak a tervezett építéséi tevékenység konzultációs megítéléséhez szükséges terveket kell tartalmaznia.

A településképi konzultációt, a tervtanácsi ülést a Városrendezési és Főépítészi Iroda készíti elő.

Az előre meghirdetett, a honlapon is közzétett napokon tartott tervtanácsi üléseken a Tervtanács konzultációs jelleggel bírálja a tervet, a bírálatra a Tervező és rajta keresztül az Építtető is meghívást kap, azonban jelenlétük nem kötelező.

A konzultációról a benyújtástól számított 30 napon belül emlékeztető készül, amit postai úton, a kérelmen megadott címen kap kézhez a kérelmező.

Ügyintézés a telepuleskep@hegyvidek.hu címen és a 06/70/9533051 telefonszámon.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

Településképi konzultáció iránti kérelem

Építésztervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció, amelynek tartalma (a konzultáció tárgyának megfelelően): helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek, látványtervek, esetenként utcakép, új épület esetén légi fotóba illesztett látványterv és építészeti műszaki leírás, beépítési paraméterek, és azokat igazoló számítások, idomtervek, fotódokumentáció; szerzői jogi nyilatkozat, részletrajzok.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Díj- és illetékmentes.