*

OTÉK-tól való eltérés engedélyezése

ORSZÁGOS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSE

HÁZ, ÉPÜLET, TELEK, oték, eltérés

Az OTÉK IV. Fejezetében foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésére az OTÉK 111. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében – figyelemmel a természeti erőforrások fenntarthatóságának biztosítására vonatkozó követelményekre – az építésügyi hatóságtól engedély kérhető. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet terjeszteni

  • önálló kérelemként,
  • az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,
  • az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy
  • az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem beérkezés
  2. a tényállás tisztázása
  3. döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány
312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok
Csatolni kell:
  • az adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be való feltöltésssel az építészeti-műszaki dokumentációt, amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint, a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatásával,
  • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján 20 000 Ft.