*

Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele

Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele

HÁZ, ÉPÜLET, TELEK, VESZÉLYHEZET, VIS, MAIOR

Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett jogszerűtlen építési tevékenységgel

  • megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység fennmaradását,
  • az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását,
  • veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen építési tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását
az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére – ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel – építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  1. kérelem beérkezés
  2. a tényállás tisztázása
  3. döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány
312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok
Csatolni kell:
  • az adathordozón (CD, DVD, pendrive) vagy az ÉTDR-be való feltöltésssel az építészeti-műszaki dokumentációt, amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint, a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatásával,
  • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

Illetéktörvény alapján 20 000 Ft.