*

Használatbavételi engedély

Használatbavételi engedély

Ház, épület, telek, biztonságos, használat, rendeltetésszerű

Használatbavételi engedélyt kell kérni az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megépített, bővített, átalakított, felújított vagy korszerűsített építmény, építményrész használatának megkezdése előtt, ha

  • az műemlék,
  • vagy a használatbavételi engedélyezési eljárásba szakhatóságot kell bevonni (szakhatóságot kell bevonni, ha az építési engedélyhez a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti).

A kérelmet az építési engedély hatályossága alatt, az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő igazolt visszaadását követően kell benyújtani.

Használatbavételi engedély hiányában az építményt használni nem szabad, azt a hatóság megtilthatja.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA

  • kérelem beérkezés
  • a tényállás tisztázása
  • döntés meghozatala

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK

ÉTDR formanyomtatvány

312/2012 Korm rendelet 8. melléklet szerinti dokumentumok

Csatolni kell:

  • papír alapon vezetett építési napló esetében az építési napló összesítő lapját, a használatbavételi engedélyezéshez jogszabályban meghatározott tartalmú, kitöltött statisztikai lapot,

Statisztikai adatlap használatbavételi engedélyhez

  • ha az engedélyhez szakhatósági állasfoglalás vagy szakkérdés vizsgálata szükséges, a szakhatósági megkereséshez (amennyiben előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre) illetve a szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt,
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

DÍJAK, BEFIZETÉSEK

A használatbavételi engedélyezési eljárás illetéke megegyezik az építési engedélyezési eljárásra vonatkozóan megállapított illeték mértékével. Illetéktörvény alapján számítandó, minden eljárásban egyedi.